Znajdujesz się na: strona główna / Firma / Kredyty preferencyjne

Kredyty preferencyjne

Kredyt na zakup lub montaż wyrobów służących ochronie środowiska

Przedmiot kredytowania:

 • zakup lub montaż urządzeń i wyrobów służących ochronie środowiska

Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt:

 • wszyscy ubiegający się

Warunki kredytowania:

 • max kwota kredytu - do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane w jednym z poniższych przypadków
  - gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą
  - gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienia
  - gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu
 • okres kredytowania - do 5 lat
 • oprocentowanie - zmienne ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A., w przypadku zawarcia umowy pomiędzy Bankiem a sprzedawcą bądź producentem urządzeń kredyty udzielone na zakupy tych urządzeń mogą być oprocentowane od 1% w skali roku (szczegółowe informacje w Oddziałach Banku)

Do wniosku o udzielenie kredytu należy dołączyć:

Klienci indywidualni:

 • zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz kartę informacyjną,
 • dokumenty związane z ustanowieniem zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • dokument potwierdzający prawo własności lokalu mieszkalnego/budynku, w którym realizowana jest inwestycja (wyciąg z księgi wieczystej lub odpowiednie zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej),
 • opinię bankową wystawioną przez bank prowadzący rachunek bankowy,
 • inne decyzje administracyjne niezbędne do realizacji danej inwestycji.

Przydatne serwisy www: