Elektrownie słoneczne


                      Energia słoneczna to najbardziej niezawodna i przyjazna dla środowiska technologia energii odnawialnej dostępne już dziś. Choć przez wiele lat, uciążliwe koszty systemu wstrzymywały wykorzystanie energii słonecznej. Teraz koszty energii słonecznej  spadły o ponad połowę w ciągu ostatnich dwóch lat. Oznacza to, że teraz bardziej niż kiedykolwiek, można używać energii z czystego efektywnego źródła przy niższym koszcie niż myślisz. Poprzez instalację paneli słonecznych, na  dachu , na elewacji lub na gruncie,  znacznie może zwiększyć wartość domu lub siedziby firmy oraz  obniżyc rachunki za energie elektryczną. W ogniwach fotowoltaicznych promieniowanie słoneczne jest bezpośrednio przetwarzane na energię ektryczną. Mechanizm fotowoltaiczny polega na zmianie właściwości elektrycznych ciała stałego (półprzewodnika) pod wpływem promieniowania elektromagnetycznego(światła).

Obecnie wyróżnia się następujące typy ogniw:

- monokrystaliczne - ogniwa krzemowe wkonywane z jednego monolitycznego kryształu krzemu  o przekroju kołwym przycinane do przekroju kwadratowego. Osiągają sprawność od 18% do 22%; 

-polikrystaliczne - ogniwa krzemowe wykonane z wykrystalizowanego krzemu są produkowane w postaci prostopadłościennych bloków, a następnie cięte na prostokątne płytki. Ich sprawność to 14-18%;

-cienkowarstwowe (krzem bezpostaciowy) - ogniwa wykonane z krzemu amorficznego produkowane są z materiału półprzewodnikowego o grubości kilku mikronów który zostaje bezpośrednio  nałożony na podłoże, co pozwala na obniżenie kosztów produkcji. Osiągają sprawność 6%-10%;

Ogniwa fotowoltaiczne znajdują zastosowanie w takich obszarach jak :

-  zasilanie urządzeń elektronicznych ( kalkulatory , radia, ładowarki baterii itp.);

- systemy wolno stojące ( zasilanie oswietlenia, znaków drogowych,  stacji meterologicznych, latarni morskich); 

- systemy dołączone do sieci elektoenergetycznej (system nie wymaga akumulatorów i współpracuje z siecią);

systemy hybrydowe ( jest to współpraca  układu fotowolaticznego z generatorem spalinowym ,gazowym, wiatrowym lub kolektorami słonecznymi);

systemy zasilania satelitów i promów kosmicznych.

Zalety ogniw fotowoltaicznych:

- brak zanieczyszczeń odpadami, produktami spalania;

- bezpośrednia konwersja promieniowania słonecznego na energię elektryczną;

- zbędność paliwa operatora i transportu;

- duża niezwaodność;

- opłacalność stosowania gdyż nie wymagają remontów i napraw amortyzacyjnych.

 

 

                               W swojej ofercie posiadamy panele fotowoltaiczne o mocy od 10W do 240W różnych producentów. Wykonujemy  instalacje podpięte do sieci energetycznej (ON GRID). Instalacja dostarcza całą wyprodukowaną energię do sieci elektroenergetycznej. System taki skłąda sie z paneli fotowoltaicznych oraz falownika. Instalacja niezależna (OFF GRID), to taka w której energia wytwarzana przez panele fotowoltaiczne zużywana jest bezposrednio na potrzeby budynku, a nadwyżka magazynowana jest w akumulatorach. System taki składa się z paneli fotowoltaicznych, regulatora ładowania, akumulatorów oraz inwertera.