Formularz doboru pompy

Typ obiektu:*
Moc cieplna budynku:*
Rodzaj instalacji C.O.:*
grzejnikowa podłogowa powietrzna (nadmuchowa) inna
Ciepła woda użytkowa:*
Instalacja wewnętrzna przystosowana do chłodzenia:*
Rodzaj dolnego źródła:*
DANE TELEADRESOWE:*
Imię i nazwisko / Firma:*
Ulica, Nr budynku, Nr lokalu:*
/
Kod pocztowy, Miejscowość:*
-
Województwo:*
Telefon / Fax:*
Adres e-mail:*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Hibernatus S.C,, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, pozycja 883). Przysługuje mi również prawo do wglądu, poprawy i kontroli swoich danych osobowych. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/na o prawie do wglądu, poprawy i kontroli swoich danych osobowych.