Znajdujesz się na: strona główna / Firma / Aktualności

Aktualności

hibernatus
Hibernatus w Unii Europejskiej
30.03.2007
W latach 2004 - 2007 HIBERNATUS uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym " Sustainable Heat and Energy Research for Heat Pumps Applications (SHERHPA)", zorganizowanym i finansowanym według reguł 6 Programu Ramowego Badań i Rozwoju Unii Europejskiej.

Celem projektu jest opracowanie nowej generacji pomp ciepła dla systemów ogrzewania spełniających najnowsze wymagania efektywnego użytkowania energii i skutecznej ochrony środowiska, a następnie przekazanie opracowanych rozwiazań technicznych do praktycznego stosowania w małych firmach różnych krajów europejskich.

Koordynatorem projektu jest francuska placówka badawcza GRETh w Grenoble, a większość prac naukowych wykonują renomowane uczelnie i instytuty z Austrii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Szwecji i Włoch. HIBERNATUS należy do ekskluzywnej grupy uczestników projektu, którzy otrzymają prawa współwłasnosci badań oraz będą te wyniki wdrażać i stosować w praktyce.Grupa obejmuje 20 firm z krajów wymienionych wyżej, a także Bułgarii, Czech, Holandii, Polski, Ukrainy i Wielkiej Brytanii.