Budynki wielorodzinne

Miejscowość: Piaseczno
Funkcja układu: ogrzewanie budynku wielorodzinnego o powierzchni ok. 1800 m² oraz podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Dolnym źródłem ciepła kolektor gruntowy pionowy.
Data realizacji:  2012 r.
Dane techniczne:

 • Typ pompy ciepła:  Nowe pompy ciepła Hibernatus" W20G3
 • Moc grzewcza: 80,40 kW
 • Moc elektryczna: 19,80 kW

 

Miejscowość: Warszawa
Funkcja układu: ogrzewanie budynku wielorodzinnego o powierzchni ok. 1200 m² oraz podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Dolnym źródłem ciepła kolektor gruntowy pionowy.
Data realizacji:  2013 r.
Dane techniczne:

 • Typ pompy ciepła:  Nowe pompy ciepła Hibernatus" W12G3
 • Moc grzewcza: 53,80 kW
 • Moc elektryczna: 13,00 kW

Miejscowość: Otwock
Funkcja układu: ogrzewanie budynku wielorozinnego o powierzchni ok. 1400 m², podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, ponadto w okresie letnim układ przełącza się w tryb schładzania budynku. Dolnym źródłem ciepła kolektor gruntowy pionowy.
Data realizacji:  2012 r.
Dane techniczne:

 • Typ pompy ciepła: Nowe pompy ciepła Hibernatus" W14G3
 • Moc grzewcza:      66,20 kW
 • Moc elektryczna:   14,40 kW


Miejscowość: Warszawa
Funkcja układu: ogrzewanie budynku wielorodzinnego o powierzchni ok. 900 m² oraz podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Dolnym źródłem ciepła jest woda z odwiertu studziennego.
Data realizacji:  2003 r.
Dane techniczne:

 • Typ pompy ciepła: "Hibernatus" W12W0
 • Moc grzewcza: 34,20 kW
 • Moc chłodnicza: 29,00 kW

Miejscowość: Warszawa
Funkcja układu: ogrzewanie budynku mieszkalnego o powierzchni ok. 1000 m², podgrzewanie ciepłej wody użytkowej oraz przygotowanie wody basenowej. Dolnym źródłem ciepła jest woda z odwiertu studziennego.
Data realizacji:  2002 r.
Dane techniczne:

 • Typ pompy ciepła: "Hibernatus" W20W3
 • Moc grzewcza: 57,50 kW
 • Moc chłodnicza: 47,80 kW

 

Miejscowość: Warszawa
Funkcja układu: ogrzewanie budynku mieszkalnego o powierzchni ok. 650 m², podgrzewanie ciepłej wody użytkowej. Ponadto w okresie letnim układ przełącza się w tryb schładzania budynku. Dolnym źródłem ciepła jest woda z odwiertu studziennego.
Data realizacji:  2002 r.
Dane techniczne:

 • Typ pompy ciepła: "Hibernatus" W9W3
 • Moc grzewcza: 27,20 kW
 • Moc chłodnicza: 23,80 kW

Miejscowość: Łódź
Funkcja układu: ogrzewanie budynku mieszkalnego o powierzchni ok. 2000 m², podgrzewanie ciepłej wody użytkowej, ponadto w okresie letnim układ przełącza się w tryb schładzania budynku. Dolnym źródłem ciepła jest woda z odwiertu studziennego.
Data realizacji:  2006 r.
Dane techniczne:

 • Typ pompy ciepła: "Hibernatus" W24W3X2
 • Moc grzewcza: 133,00 kW
 • Moc chłodnicza: 109,00 kW

Miejscowość: Gdańsk
Funkcja układu: ogrzewanie budynku mieszkalnego (10 piętrowego, 60 mieszkań) oraz  podgrzewanie ciepłej wody użytkowej.  Dolnym źródłem ciepła jest woda z odwiertu studziennego.
Data realizacji:  2006 r.
Dane techniczne:

 • Typ pompy ciepła: "Hibernatus" W29W3E szt.3
 • Moc grzewcza: 260,00 kW
 • Moc chłodnicza: 225,00 kW