Znajdujesz się na: strona główna / Usługi / Dolne źródła

Dolne źródła

Kolektor Gruntowy poziomy

Długość kolektora poziomego uzależniona jest od typu pompy ciepła, warunków gruntowych i jest każdorazowo konsultowana z producentem pomp ciepła. Do wykonania wymienników gruntowych stosujemy rurę PE. Rury umieszczane są poniżej granicy przemarzania gruntu dla danej strefy. Za pomocą rury o długości 100 m, średnio można odebrać z gruntu od około 3 do 5 kW ciepła w czasie jednej godziny. Wymiennik po ułożeniu rur w wykopach jest poddawany próbie szczelności.

Kolektor Gruntowy Pionowy

Pionowe kolektory gruntowe długość wymienników jest uzależniona od typu pompy ciepła, warunków gruntowych i jest każdorazowo konsultowana z producentem pomp ciepła. Głębokość odwiertów tj. między 20 a 100 m jest uzależniona od warunków gruntowych. Do wykonania pionowego wymiennika gruntowego stosujemy rurę PE. Poziome odcinki rur powinny być prowadzone poniżej lini przemarzania gruntu. Hibernatus oferuje gotowe odcinki rur do odwiertów pionowych zakończone odpowiednim kolanem w kształcie "U". Nasze kształtki U zapewniają 100% szczelność instalacji.

Studnie głębinowe

Wody gruntowe o średnio - rocznej temperaturze 5 do 12 C° stanowią szczególnie dogodne źródło ciepła niskotemperaturowego. Woda czerpana ze studni, ochładzana jest w parowaczu o 4 do 5 C°, następnie za pośrednictwem studni chłonnych sprowadzana z powrotem do gruntu. W zależności od właściwości gruntu i poziomu wody z 1 m³ wody można uzyskać od 6 do 9 kW ciepła. W przypadku poboru wody ze studni położonej w pobliżu zbiornika wodnego (rzeka, jezioro, staw), zrzut może odbywać się do tego zbiornika. Wody gruntowe są najefektywniejszym dolnym źródłem dla pomp ciepła.