Znajdujesz się na: strona główna / Produkty / Pompy ciepła

Pompy ciepła

Wstęp

Pompa ciepła to urządzenie odbierające ciepło z tzw. dolnego źródła ciepła o niskiej temperaturze (powietrza, gruntu, wody) i przekazuje do górnego źródła ciepła o wysokiej temperaturze (instalacje CO, CWU). Odbywa się to kosztem doprowadzonej energii elektrycznej użytej do napędu sprężarki. Ponieważ pozyskujemy darmową energię odnawialną z dolnego źródła, efektywność pompy ciepła Hibernatus waha się w granicach od 2,5 do 6. Znaczy to ze za 1kW energii elektrycznej włożonej do napędu pompy ciepła uzyskujemy od 2,5-6 kW energii cieplnej w górnym źródle ciepła.

Dolne źródła ciepła

Dolne źródło jest jednym z najbardziej istotnych elementów systemu. Rodzaj dolnego źródła jest uzależniony od sposobu wykorzystania pompy ciepła oraz warunków instalacji pompy. W przypadku jeżeli pompa jest wykorzystywana jako urządzenie chłodnicze, dolnym źródłem jest np. chłodnia, woda chłodząca z wtryskarek, woda lodowa itp. Jeżeli pompa ciepła jest wykorzystywana wyłącznie jako urządzenie grzewcze (ogrzewanie domu, ciepłej wody itd.), musimy wykonać dolne źródło naturalne (odnawialne), z którego jest możliwy skuteczny odbiór energii cieplnej. Dolne źródło powinno się charakteryzować przede wszystkim niezmiennością temperatury w ciągu roku. Efektywność pompy ciepła rośnie wraz ze wzrostem temperatury dolnego źródła.

W praktyce wykonuje się następujące rodzaje dolnych źródeł:

1. Poziomy, gruntowy wymiennik ciepła - są to rury PE położone pod powierzchnią gruntu. Wewnątrz rur pompowana jest ciecz niezamarzająca o temperaturze niższej od temeperatury gruntu, która odbiera ciepło z gruntu i przekazuje je do pompy ciepła.

Kolektor poziomy

2. Pionowy, gruntowy wymiennik ciepła - jest podobny do wymiennika poziomego. Rury w tym przypadku są umieszczone w gruncie pionowo. Podobnie jak w wymienniku poziomym wewnątrz rur przepływa w obiegu zamkniętym ciecz niezamarzająca. Zajmuję mniejszą powierzchnie gruntu niż wymiennik poziomy.

Kolektor pionowy

3. Ujęcie wody z systemem dwóch studni - woda pompowana jest z jednej studni i po przejściu przez pompę ciepła, ochłodzona, zrzucana jest do drugiej.

Ujęcie wody z systemem dwóch studni

4. Procesy chłodnicze (komory chłodnicze, wytwarzanie wody lodowej, klimatyzacja).

5. Powietrze jest również wykorzystywane jako dolne źródło dla pomp ciepła.

6. Ciepło odpadowe (ścieki, powietrze wentylacyjne).

 

Górne źródła ciepła

Górne źródło ciepła jest najczęściej wykorzystywane jako źródło ciepłej wody do instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła powinny zasilać tylko niskotemperaturowe instalacje grzewcze, ponieważ sprawność pompy ciepła zależy od różnicy temperatur dolnego i górnego źródła. Oznacza to, że im niższa temperatura zasilania górnego źródła tym sprawność pompy ciepła zwiększa się.
Najczęściej stosowane systemy ogrzewania to:

 • ogrzewanie podłogowe,
 • ogrzewanie ścienne,
 • konwektory,
 • grzejniki niskotemperaturowe,
 • nagrzewnice.

Zastosowanie pomp ciepła

Pompy ciepła Hibernatus to urządzenia mające dwojakie zastosowanie. Mogą służyć jako jednostki wytwarzające ciepło do ogrzewania domów, basenów, hal, magazynów, budynków biurowych, budynków wielorodzinnych, procesów technologicznych oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej. Można je także stosować jako urządzenia obniżające temperaturę czynnika chłodzącego używanego np. w klimatyzacji, chłodnictwie lub przy procesach technologicznych wymagających chłodzenia. Można oczywiście kojarzyć dwie strony wykorzystując jednocześnie stronę zimną i ciepłą pompy ciepła, co daje znakomite efekty ekonomiczne. Pompy ciepła Hibernatus mają wyjątkowo zwartą i kompaktową budowę. Wymiary pomp o wydajności do 40 kW wynoszą 650 x 500 x 850 mm, a więc są to gabaryty porównywalne do np. pralki automatycznej. Dzięki unikalnej konstrukcji trzymedialnej pompy ciepła HIBERNATUS mają dwa obiegi górnego źródła. Obieg podstawowy, o temperaturze do +55°C wykorzystywany do zasilania instalacji CO oraz obieg wysokotemperaturowy, pozwalający na uzyskanie temperatury do +80°C. Wodę o tak wysokiej temperaturze możemy używać np. do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

NOWE POMPY CIEPŁA HIBERNATUS:

Zwiększona efektywność pomp ciepła:

 • nowoczesne sprężarki scroll
 • Falownik
 • elektroniczny zawór wtryskowy
 • dochładzacz cieczy
 • inteligentny sterownik
 • bardzo cicha praca

 

Nowe tryby pracy pompy ciepła:

 • instalacja C.O. (algorytm pogodowy lub stała temperatura)
 • ogrzewanie C.W.U
 • kontrola pracy pompy C.W.U
 • ogrzewanie basenu
 • klimatyzacja
 • woda lodowa
 • sterowanie innym źródłem ciepła (kocioł gazowy , olejowy,)
 • Z poziomu sterownika można konfigurować dowolny tryb  pracy pompy ciepła bez dodatkowych  modułów rozszerzeń

 

Nowy sterownik pompy ciepła:

 • pomiar wyprodukowanego ciepła
 • odczyt ciśnienia z instalacji górnego i dolnego  źródła
 • tygodniowy kalendarz z możliwością ustawień obniżeń temperatury centralnego ogrzewania ( możliwość korzystania z energi elektrycznej tylko w taniej taryfie)
 • tygodniowy kalendarz z możliwością ustawień obniżeń temperatury ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji
 • tygodniowy kalendarz pracy pompy cyrkulacyjnej ciepłej wody użytkowej
 • komunikacja z komputerem PC przy pomocy sieci LAN
 • komunikacja z innymi sterownikami przy pomocy CAN
 • możliwość zdalnego sterowania przez internet
 • wielojęzyczność
 • ekran podświetlany różnymi  kolorami  zależności od trybu pracy
 • licznik godzin pracy C.O. i C.W.U oraz innego źródła ciepła
 • historia pracy pompy ciepła zapisana na karcie 4GB micro-SD
 • diagnostyka pracy układu chłodniczego oraz sprężarki z poziomu sterownika
 • intuicyjny dotykowy panel sterowania
 • graficzny 3 kolorowy wyświetlacz LCD

 

 Nowe zabezpieczenia pomp ciepła:

 • pomiar przepływu górnego źródła
 • pomiar przepływu donego źródła
 • pomiar temperatur wyjścia i wejścia górnego źródła
 • pomiar temperatur wyjścia i wejścia donego źródła
 • elektroniczne zabezpieczenie niskiego ciśnienia dolnego źródła
 • elektroniczne zabezpieczenie niskiego ciśnienia górnego źródła
 • elektroniczne zabezpieczenia wysokiego i niskiego ciśnienia układu chłodniczego
 • elektroniczny czujnik zaniku i kolejności  faz
 • system ochrony sprężarki przed zalaniem ciekłym czynnikiem chłodniczym   

 

DOTYKOWY EKRAN STEROWNIKA POMPY CIEPŁA HIBERNATUS

 

 

Charakterystyka pomp ciepła Hibernatus:

 

 

Rodzaje woda - woda, glikol - woda
Funkcje ogrzewanie i chłodzenie
Moc grzewcza 6,4 - 91 kW
Moc chłodnicza 4,8 - 75 kW
Silnik nowoczesna i energooszczedna sprężarka spiralna typu Scroll
zawór rozprężny elektroniczny
skraplacz wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej
parownik wymiennik płytowy ze stali nierdzewnej
dochładzacz cieczy tak
Maksymalna temperatura wody zasilającej c.o. i c.w.u +57°C
Maksymalny współczynnik wydajności cieplnej COP  5,7
Czynnik chłodniczy ekologiczny i niewybuchowy czynnik ziębniczy R407C
Zasilanie elektryczne 3=400V=50Hz
Gwarancja 3 lata (pod warunkiem odbioru i uruchomienia instalacji przez autoryzowany serwis)
Kraj produkcji Polska

 

Nagrody pomp ciepła Hibernatus:

 • Złoty medal POLAGRA 97
 • Nominacja w IX i X edycji konkursu TERAZ POLSKA
 • I Nagroda WIOSNA 97 Kraków
 • I Nagroda Targów Budownictwa OLSZTYN 98

Nowe dane techniczne:

Ulotki reklamowe:

Aprobaty techniczne:

 

Galeria